mô phỏng thực tế ảo

24 June, 2020

Công nghệ mô phỏng và vai trò các công nghệ VR hiện nay

Công nghệ mô phỏng là gì? Mô phỏng là sự bắt chước một quá trình hay hệ thống thực theo thời gian. Mô phỏng được sử […]
31 March, 2021

Chuyển đổi số ngành dầu khí- Cơ hội cho công nghệ thực tế ảo VR và AR

Chuyển đổi số ngành dầu khí: Hiện đại hóa, đổi mới công nghệ của ngành dầu khi để theo kịp thời đai chuyển đổi số hiện […]