Tin tức thực tế ảo @vi

7 May, 2018

Thực tế ảo và thực tế tăng cường trong cuộc cách mạng 4.0 | VR và AR thuộc top đầu

Thực tế ảo và thực tế tăng cường là công nghệ nòng cốt làm nên CMCN 4.0 Thực tế ảo và thực tế tăng cường trong […]
21 July, 2018
ứng dụng thực tế tăng cường trong bán lẻ

ứng dụng thực tế tăng cường trong bán lẻ

Ứng dụng thực tế tăng cường trong bán lẻ. Thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR) đang chứng tỏ khả năng của mình trên […]
24 July, 2018
AR thay đổi ngành bất động sản

Thực tế tăng cường AR và ứng dụng thực tế tăng cường AR hiện nay

Thực tế tăng cường AR – (Augmented Reality) : Thực tế tăng cường AR hay thực tế ảo tăng cường là một đối tượng thực tế […]
28 July, 2018
công nghê AR/VR trong game

Thực tế ảo vr và thực tế tăng cường ar tạo đột phá cho doanh nghiệp

Thực tế ảo vr và thực tế tăng cường ar ứng dụng thế nào? Thực tế ảo vr và thực tế tăng cường ar được dùng […]
5 August, 2018
thực tế ảo VR

Thực tế ảo, ứng dụng thực tế ảo là vô hạn

Thực tế ảo là gì? Thực tế ảo viết tắt là VR (Virtual Reality), là một môi trường thực được ảo hóa (số hóa) và biểu […]