bảo tàng số

12 June, 2019

Số hóa và bảo tàng số là xu hướng mới cho Bảo tàng 4.0

“Bảo tảng cũng phải thay đổi để thích ứng theo thời đại.  Đổi mới cách thức, trưng bày để thu hút khách thăm quan từ offline, […]