thuê kính thực tế ảo

8 July, 2022

Cho thuê kính AR Hololen 2 và kính Magic Leap

Kính thực tế ảo tăng cường – AR glass HoloLens 2 là thế hệ thứ 2 của dòng thiết bị thực tế ảo của  Microsoft sản […]