Metaverse

11 October, 2021

Metaverse là gì? Sự kết hợp giữa Metaverse với VR/AR/XR có tạo nên sự đột phá ?

Metavese xuất hiện khi nào ? Sau phát biểu của Mark Zuckerberg về việc sẽ định hướng Facebook từ một “Social Media company” trở thành “Metaverse […]
18 January, 2022

Vũ trụ ảo – Metaverse là gì và xây dựng nó như thế nào

VŨ TRỤ ẢO – METAVERSE là gì? Vũ trụ ảo là một từ khóa hót nhất về công nghệ đang được tìm kiếm, lan tỏa mạnh […]