chuyên thực tế ảo

11 November, 2019

GameVR cho sự kiện thu hút nhất

GameVR – Trò chơi thực tế ảo cho sự kiện thu hút hơn Gamevr hay là trò chơi thực tế ảo đang ngày càng được nhiều […]
18 December, 2019

Dự án thực tế ảo – Công ty chuyên làm các dự án thực tế ảo

Dự án thực tế ảo  Trong các lĩnh vực từ , giáo dục, sản xuất, dịch vụ, đào tạo nghề, truyền thông marketing, huấn luyện các […]
13 March, 2020

Bảo tàng ảo, số hóa hiện vật, bảo vật di tích một cuộc cách mạng trong chuyển đổi số

Bảo tàng ảo cuộc cách mạng mang tên chuyển đổi số. Việt Nam với lịch sự hào hùng, kèm với đó là các di tích, bảo […]