Magic Leap

23 November, 2020

Top 10 loại kính AR phổ biến nhất hiện nay

10 Loại Kính AR cho việc hỗ trợ từ xa tốt nhất. Có một số ứng dụng dành cho công nghệ thực tế tăng cường. Rõ […]
8 July, 2022

Cho thuê kính AR Hololen 2 và kính Magic Leap

Kính thực tế ảo tăng cường – AR glass HoloLens 2 là thế hệ thứ 2 của dòng thiết bị thực tế ảo của  Microsoft sản […]