Liên Hệ VRTech

Chuyên về lĩnh vực thực tế ảo

Công ty chuyên về lĩnh vực thực tế ảo VR và chuyên về thực tế tăng cường AR tại việt nam .
Chuyên phát triển nội dung thực tế ảo VR : Game VR, ứng dụng VR
Chuyên phát triển nội dung thực tế ảo tăng cường AR: ứng dụng AR , ứng dụng AR.
Chuyên làm các game VR/AR,ứng dụng AR/VR cho truyền thông marketing, bán hàng trong mọi lĩnh vực.

Chuyên lập các dự án thực tế ảo trong các lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, huấn luyện VR project.

Chuyên lập các dự án về thực tế tăng cường trong truyền thông,giáo dục, du lich, bảo tàng AR project.

Chuyên thiết kế 2D, Chuyên dựng models 3D, chuyên làm animation và hoạt hình 3D, TVC 3D …

 

Tư vấn miến phí, support nhiệt tình, miễn phí