Hợp tác và đầu tư với VTECH JSC

Hợp Tác với VRTECH JSC để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ  mới mang tính chiến lược:

Với định hướng thông suốt của lãnh đạo công ty  ” Cùng nhau  sẽ đi được nhiều hơn và nguồn lực, sức mạnh sẽ được nâng tầm theo cấp số nhân ” .  Lấy cơ sở là công nghệ và ý tưởng sản phẩm, dịch vụ kinh doanh để làm nền tảng tiến tới hợp tác.

Với cơ chế mở, nên công ty chúng tôi Rất hân hạnh được hợp tác với các đối tác, cá nhân trong việc phát triển để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới mang tính ứng dụng và có ích trong đời sống,  cũng như hiệu quả kinh doanh cho hai bên. Các định hướng phát triển và hợp tác sẽ được thực hiện dựa trên các điều kiện hiện có và nguồn lực của các bên tham gia. Với chủ đạo là giải pháp và công nghệ thực tế ảo VR, Thực tế tăng cường AR, Thực tế hỗn hợp MR  để tạo ra sản phẩm, dịch vụ.

Đầu tư Với VRTECH JSC:

Với chủ trương đã được đề ra như một chiến lược của công ty là Cởi Mở và Minh bạch. Các dự án, sản phẩm, giải pháp công nghệ và nguồn lực hiện đang có. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận thêm các nguồn lực  ( Vốn, Nhân lực, Quan hệ …) từ các đối tác, nhà đầu tư mới để nhanh chóng hoàn thiện và phát triển hơn nữa, có lợi cho các bên tham gia . Với mục đích là “Lớn hơn – Nhanh hơn –  Tiến xa hơn”

Với các đối tác có ý tưởng tốt, VRTECH JSC chúng tôi cũng sẵn sàng cùng nhau để đầu tư phát triển , hoàn thiện sản phẩm đó để đưa ra thị trường cùng các bạn bằng công nghệ, và các nguồn lực sẵn có của mình nếu phù hợp và hai bên có cùng định hướng, mục tiêu chung.

Mọi thông tin liên hệ:
Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ thực tế ảo Việt Nam – VRTECH…JSC
Hotile: 0926809286 Hoặc email: info@vrtech.com.vn