thế giới ảo

11 October, 2021

Metaverse là gì? Sự kết hợp giữa Metaverse với VR/AR/XR có tạo nên sự đột phá ?

Metavese xuất hiện khi nào ? Sau phát biểu của Mark Zuckerberg về việc sẽ định hướng Facebook từ một “Social Media company” trở thành “Metaverse […]