số hóa 3d

12 June, 2019

Số hóa và bảo tàng số là xu hướng mới cho Bảo tàng 4.0

“Bảo tảng cũng phải thay đổi để thích ứng theo thời đại.  Đổi mới cách thức, trưng bày để thu hút khách thăm quan từ offline, […]
13 March, 2020

Bảo tàng ảo, số hóa hiện vật, bảo vật di tích một cuộc cách mạng trong chuyển đổi số

Bảo tàng ảo cuộc cách mạng mang tên chuyển đổi số. Việt Nam với lịch sự hào hùng, kèm với đó là các di tích, bảo […]