công ty mô phỏng

24 June, 2020

Công nghệ mô phỏng và vai trò các công nghệ VR hiện nay

Công nghệ mô phỏng là gì? Mô phỏng là sự bắt chước một quá trình hay hệ thống thực theo thời gian. Mô phỏng được sử […]
1 October, 2021

ar app phổ biến và các công cụ lập trình AR

AR app – Ứng dụng Thực tế tăng cường Từ trước đến nay khi nhắc đến AR- Thực tế tăng cường thì đểu liên tưởng đến […]