dự án chuyển đổi số ngành than đá

17 April, 2021

Chuyển đổi số ngành than đá với công nghệ Mô phỏng thực tế ảo -VR

Đổi mới công nghệ, tiến đến chuyển đổi số ngành than đá: Ngành khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu than đá của Việt nam đã […]
25 June, 2021

Chuyển đổi số trong phòng cháy chữa cháy với mô phỏng thực tế ảo VR

Chuyển đổi số trong Phòng cháy chữa cháy- PCCC Trong một xã hội số của CMCN 4.0, việc chuyển đổi số là đương nhiên, tất cả […]