số hóa di tích

13 March, 2020

Bảo tàng ảo, số hóa hiện vật, bảo vật di tích một cuộc cách mạng trong chuyển đổi số

Bảo tàng ảo cuộc cách mạng mang tên chuyển đổi số. Việt Nam với lịch sự hào hùng, kèm với đó là các di tích, bảo […]
16 December, 2020

Du lịch 4.0 cơ hội bứt phá trong cuộc chuyển đổi số

Du lịch 4.0 và Công nghiệp 4.0 những khái quát cơ bản: Theo định nghĩa của Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn […]