admin

11 October, 2021

Metaverse là gì? Sự kết hợp giữa Metaverse với VR/AR/XR có tạo nên sự đột phá ?

Metavese xuất hiện khi nào ? Sau phát biểu của Mark Zuckerberg về việc sẽ định hướng Facebook từ một “Social Media company” trở thành “Metaverse […]
1 October, 2021

ar app phổ biến và các công cụ lập trình AR

AR app – Ứng dụng Thực tế tăng cường Từ trước đến nay khi nhắc đến AR- Thực tế tăng cường thì đểu liên tưởng đến […]
25 June, 2021

Chuyển đổi số trong phòng cháy chữa cháy với mô phỏng thực tế ảo VR

Chuyển đổi số trong Phòng cháy chữa cháy- PCCC Trong một xã hội số của CMCN 4.0, việc chuyển đổi số là đương nhiên, tất cả […]
17 April, 2021

Chuyển đổi số ngành than đá với công nghệ Mô phỏng thực tế ảo -VR

Đổi mới công nghệ, tiến đến chuyển đổi số ngành than đá: Ngành khai thác, chế biến, xuất nhập khẩu than đá của Việt nam đã […]
31 March, 2021

Chuyển đổi số ngành dầu khí- Cơ hội cho công nghệ thực tế ảo VR và AR

Chuyển đổi số ngành dầu khí: Hiện đại hóa, đổi mới công nghệ của ngành dầu khi để theo kịp thời đai chuyển đổi số hiện […]