admin

31 March, 2021

Chuyển đổi số ngành dầu khí- Cơ hội cho công nghệ thực tế ảo VR và AR

Chuyển đổi số ngành dầu khí: Hiện đại hóa, đổi mới công nghệ của ngành dầu khi để theo kịp thời đai chuyển đổi số hiện […]
3 March, 2021

Chuyển đổi số ngành điện lực để bắt kịp xu hướng CMCN 4.0 và kinh tế số.

Điện lực trong công cuộc chuyển đổi số để thích nghi với nền kinh tế số Chuyển đổi số là xu hướng không thể khác với […]
22 February, 2021

Xây dựng nội dung 5G bằng công nghệ thực tế ảo VR và các công nghệ mới nhất khác

Mạng 5G đang là cuộc chạy đua giữa các nhà mạng lớn ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới. Khi đi vào khai […]
13 January, 2021

Xu hướng nền tảng thực tế ảo ar platform và thực tế tăng cường ar platform

Nền tảng Thực tế ảo,Thực tế tăng cường (VR platform/AR Platform) và phần mềm Thực tế ảo, thực tế tăng cường Sản phẩm nội dung thực […]
16 December, 2020

Du lịch 4.0 cơ hội bứt phá trong cuộc chuyển đổi số

Du lịch 4.0 và Công nghiệp 4.0 những khái quát cơ bản: Theo định nghĩa của Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành Diễn […]