game ar

29 January, 2019

Công ty thực tế ảo tốt nhất

Công ty thực tế ảo Tốt nhất gồm những yếu tố nào Công ty thực tế ảo tại Việt Nam hiện nay rất nhiều. Nhưng khi […]
27 November, 2019

Game sự kiện

Game sự kiện, một xu hướng mới để các nhà tổ chức sự kiện thành công. Các sự kiện truyền thông, càng thu hút được nhiều […]
12 May, 2020

 Công nghệ tương tác ảo cho sự kiện trò chơi hấp dẫn

 Công nghệ tương tác ảo: Những tương tác với các đối tượng có thể chạm trực tiếp hoặc không . Thông qua các thiết bị hiển […]