vr360

24 October, 2019

VR360 Trong trải nghiệm bất động sản, du lịch và tham quan các địa điểm

Trào lưu ứng dụng thực tế ảo VR360: Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR360 cho lĩnh vực bất động sản và tour ảo trong […]
7 October, 2020

Xu hướng triển lãm ảo bằng công nghệ thực tế ảo VR

Triển lãm ảo  Trong thời gian dịch bệnh Covid toàn cầu diễn ra nghiêm trọng, việc tổ chức các buổi triển lãm truyền thống đều bị […]