VR thương mại

9 April, 2019

Sẽ có100 triệu người mua sắm bằng AR và VR trong 2020

Công nghệ thực tế tăng cường AR và thực tế ảo VR sẽ phụ thuộc vào 5G để thay đổi trải nghiệm mua sắm của người […]